กลุ่มผู้ต้องขัง

อบรมกลุ่มคริสเตียนและกลุ่มก่อนพ้นโทษ

“ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง”

เข้าอบรมในเรือนจำบางขวาง

กลุ่มคริสเตียน 120 คน

เข้าอบรมเรือนจำสมุทรปราการ 120 คน 

เข้าอบรมในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 80 คน

ออกบูธให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง

รับอุปการะผู้พ้นโทษที่ปล่อยตัวจากเรือนจำอย่างต่อเนื่อง

อบรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

อบรมภาษาอังกฤษ

อบรมกลุ่มโคกหนองนา

เรือนจำกลางสมุทรปราการ

อบรม ONLINE เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

อบรมโครงการดนตรี

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

การอบรมภาษาจีน

กลุ่มเยาวชน

มูลนิธิบ้านพระพรวางแผนงานร่วมกับกรมพินิจฯ

รองอธิบดีกรมพินิจฯสร้างกำลังใจให้แก่เยาวชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิบ้านพระพร

เข้าทำกิจกรรมให้กำลังใจเยาวชน

ศูนย์ฝึกราชบุรี 120 คน

เข้าทำกิจกรรมสถานพินิจคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 80 คน

เข้าทำกิจกรรมดนตรีให้กำลังใจ

สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เข้าทำกิจกรรมกีฬา ณ ศูนย์ฝึกศิรินธร

กลุ่มลูกผู้ต้องขัง

แนะนำบ้านพระพร

ทีมงานพาน้องๆ ไปเยี่ยมแม่

ทีมงานเดินทางไปรับน้องในเรือนจำกลางระยอง

เจ้าหน้าที่จากเรือนจำต่างๆ เดินทางมาส่งตัว

ลูกของผู้ต้องขังที่มูลนิธิบ้านพระพรรับอุปการะ

ทีมงานเดินทางไปรับน้องเพื่อมาอุปการะ

กลุ่มลูกผู้พ้นโทษ