1. การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในมูลนิธิ

มอบทุนการประกอบวิชาชีพ

2.การจัดตั้ง กศน. และ โรงเรียนทางเลือก

การออกไปสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้

การตรวจสอบหาข้อมูลในการสอบในวิชาต่างๆ

คนในชุมชนต่างๆเข้ามาเรียน กศน. ในมูลนิธิบ้านพระพร

กลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการศึกษา

3.การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย

บริการชุมชนด้วยหัวใจ

เข้ารับการอบรม

4.ร่วมมือกับภาครัฐในโครงการต่างๆ

ประธานมูลนิธิฯ และผู้ก่อตั้งพบท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์

รัฐมนตรีกระทรงยุติธรรมเยี่ยมเยียน

และวางแผนการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เยาวชน และเด็กติดผู้ต้องขัง

คณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เดินทางมาดูงานมูลนิธิบ้านพระพรพร

การเดินเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ของคณะทำงาน TIJ

อาจารย์ วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์ ประธานคณะทำงาน

เป็นตัวแทนนำคณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เดินดูงานต่างๆ

มูลนิธิบ้านพระพรเซ็น MOU

ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

 ประธานมูลนิธิบ้านพระพรนำเสนองานให้กับทางเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจนครปฐม

รับทราบเพื่อหาทางช่วยเหลือเยาวชนที่เคยก้าวพลาด

5.การช่วยเหลือชุมชนต่างๆ เนื่องด้วยสถานการณ์ covid-19

ชุมชนร่วมมิตร 13 (รังสิต)

ชุมชนร่วมมิตร 13 (รังสิต)

ให้ความช่วยเหลือบ้านเอื้ออาทรชุมชนสวนพลูพัฒนา 84 ครอบครัว

ให้ความช่วยเหลือชุมชนกำนันสังวาลย์ 251 ครอบครัว

ชุมชนบึงพระรามเก้า

ให้ความช่วยเหลือชุมชนรุ่งมณีกว่า 300 ครอบครัวที่เดือดร้อน

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาด