มูลนิธิบ้านพระพรได้นำเนินโครงการช่วยเหลืออุปการะลูกผู้ต้องขัง

เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ยังคงอยู่ในเรือนจำ และยังมีเด็กกำพร้าอื่น ๆ ที่ทางมูลนิธิได้รับเลี้ยงดู
เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตด้วยความรัก คุณธรรม และส่งเสริมการศึกษาเข้าโรงเรียนตามมาตรฐาน เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมเปิดภาคเรียน ส่งเสริมการศึกษาอย่่างมีประสิทธิภาพให้แก่น้องๆ

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อพัฒนาจิตใจและทักษะของเด็กๆ เพื่อเพิ่มทักษะและจินตนาการให้แก่น้องๆ

กิจกรรมมื้ออาหารสำหรับเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ การอ่านหนังสือควบคู่กับคุณธรรม