เกี่ยวกับ
มูลนิธิบ้านพระพร

คณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิบ้านพระพร

อ.ต้อง

อาจารย์วุฒิชัย วงศ์จิโรจน์
ประธานมูลนิธิ

อาจารย์ สุนทร สุนทรธาราวงศ์

ศาสนาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์
ที่ปรึกษา

ศาสนาจารย์หยาง เฟิง เอิน
ที่ปรึกษา

ศจ.ดร.สุวิทย์ ธีรกุลชน
ประธานกรรมการมูลนิธิ

นาย ศรัทธา  ศรัทธาทิพย์
คณะกรรมการอำนวยการ

ป้าภา

ปานนภา ปานเพ็ชร
ผู้ช่วยประธานคณะทำงาน

เจริญชัย คล้ายเมฆ 2

นายเจริญชัย คล้ายเมฆ
หัวหน้าฝ่ายเยาวชน

บิว 2

นาย อิทธิพล ใสหยาด
หัวหน้าฝ่ายเรือนจำ

พี่เล็ก

นางสาวอัมพร เย็นชื่น
หัวหน้าฝ่ายแม่เเละเด็ก

อาจารย์ เนลด้า

นางสาวนิวด้า มิโอเล่
ฝ่ายต่างประเทศ

  To those interested to support the ministries in House of Blessing

  1. Information (Please fill up the details) *)

  *Name-Last name (in Thai)


  *Name-Last name (in English)


  (Please write your name in Thai and English)

  Sponsorship Code

  *Tel. No.

  *Email Add


  *Amount

  Baht

  No. of Children

  คน

  2. Methods of Sending Funds

  Deposit Date

  Branch/Zip Code

  3. Any information you want to know

  Your donation to House of Blessing Foundation is tax- deductible