เกียรติประวัติและโล่เกียรติคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเปิดอาคาร “บ้านพระพร แม่และเด็ก” เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเปิดอาคาร “บ้านพระพร เด็กและเยาวชน” เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเปิดอาคาร “บ้านพระพร 15 ปีคืนคนดีสู่สังคม” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

โล่เกียรติคุณ