กำเนิดนักร้องประสานเสียง

จากการที่ทีมงานพันธกิจเรือนจำคริสเตียน ได้ส่งทีมงานเข้าอบรมและพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี และในปี พ.ศ. 2544 นายสรสิทธิ์ จงเจริญผู้อำนวนการในขณะนั้น ได้ปรึกษากับอาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงศ์ ประธานมูลนิธิ
เพื่อหาวิธีการอบรมฟื้นฟูบำบัดชีวิตผู้ต้องขัง เนื่องจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี มีผู้ต้องขังเฉพาะคดียาเสพติด ภายหลังการคุยกัน อาจารย์สุนทร จึงได้เสนอให้ใช้เสียงเพลงเพื่อเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการฟื้นฟูบำบัดผู้ต้องขัง ดังนั้นในเดือนสิงหาคม 2544 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี จึงได้เริ่มโครงการฟื้นฟูบำบัดด้วยเสียงเพลง โดยมีอาจารย์สุนทร ทำการอบรมชีวิต และทีมฝึกสอนร้องเพลง โดยอาจารยสถิต สุกจงชัยพฤษก์ และอาจารย์สิริ แซ่จัง การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เกิดประโยชน์และช่วยนักโทษในขณะนั้นเป็นอย่างมาก นอกจากผู้ต้องขังจะแสดงความสามารถในการร้องเพลงแล้ว การร้องเพลงยังช่วยนักโทษทุกคนที่เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ทั้งอารมณ์และการบังคับชีวิต รวมถึงการมีมุมมองและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น การฝึกซ้อมเพลงดำเนินไปได้ 6 เดือน กระทั่งวันหนึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในขณะนั้นคือ ท่านศิวะ แสงมณี ได้มาเยี่ยมทัณฑสถาน และมาได้เห็นการแสดงเพลงของคณะนักร้องผู้ต้องขัง อันเป็นที่ประทับใจมาก จึงมีดำริว่า น่าจะนำคณะนักร้องเหล่านี้ ออกไปแสดงให้สังคมภายนอกได้ชมได้เห็น เพื่อสังคมจะได้เกิดการยอมรับมากขึ้นดังนั้น โดยการเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ คณะทำงานจึงตกลงที่จะจัดงานคอนเสิร์ตการแสดงการขับร้องเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงผู้ต้องขังคณะแรกของประเทศไทยขึ้น ชื่อคอนเสิร์ตว่า “เสียงเพลงสร้างชีวิต พิชิตยาเสพติด” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2545 ณ หอประชุมกรมราชทัณฑ์ในวันนั้นมีผู้เข้ามาร่วมงานเต็มห้องประชุม และเป็นที่สนใจของผู้คนมากมาย สื่อมวลชนทุกแขนงต่างเสนอข่าวออกไปอย่างตื่นเต้น เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่คนเหล่านี้ได้เห็นได้ยินสิ่งที่นักโทษเหล่านี้ได้ถ่ายทอดชีวิตของเขาออกมาเป็นเสียงเพลงจากนั้น โครงการฟื้นฟูบำบัดนักโทษ ได้ขยายไปสู่ทัณฑสถานหญิง และอีกหลายเรือนจำในเวลาต่อมา โครงการดังกล่าว ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นักโทษที่เคยร่วมอยู่ในโครงการดังกล่าว ภายหลังพ้นโทษแล้ว ทุกคนหันไปประกอบอาชีพที่ดี เป็นคนดีในสังคมความประทับใจของการดำเนินโครงการนี้คือ ความซาบซึ้งของทุกคน ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณของการเสด็จมาทอดพระเนตรของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือนเมษายน 2547 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในเดือนธันวาคม 2547 และเดือนพฤศจิกายน 2548